היוטון - Hyouton

היוטון - Hyōton
ההיוטון הוא יכולת הייחודית לשבט יוקי (החבר היחיד בשבט שנראה בסדרה הוא האקו). היוטון הוא שילוב של שני האלמנטים סויטון ופוטון (מים ורוח). הקרח הנוצר הינו חזק במיוחד ונראה כי הוא עמיד בפני התקפות אש רגילות. האקו פיתח טכניקה היוצרת מספר מראות קרח היכולות להקיף את היריב וללכוד אותו.

טכניקות ההיוטון:
היוטון: מאקיו היושו - Hyouton: Makyou Hyoushou
האקו יוצר 21 מראות קרח המקיפות את היריב מכל כיווניו. האקו יכול להכנס למראות ולנוע ממראה למראה במהירות עצומה, כשבדרך הוא תוקף את יריבו בעזרת מחטים. אם מראה אחת נשברת האקו מסוגל לעבור מיד למראה אחרת. הטכניקה חזקה במיוחד ונראה כי מתקפות אש רגילות לא מזיקות למראות.
הטכניקה דורשת כמות עצומה של צ'אקרה ולכן לאחר זמן מה מהירותו של האקו קטנה.סנאטסו סוישו - Sensatsu Suisho
האקו אוסף מים מן האוויר והסביבה ויוצר מהן אלף מחטים המקיפים את היריב מצדדיו ויורה אותן אל היריב במהירות גבוהה במיוחד. על אף שהמחטים מקיפים את היריב מצדדיו נותר פתח למעלה שאפשר להתחמק דרכו.
האקו מסוגל לעשות ג'וטסו זה באמצעות יד אחת.