מדריך זימונים

זימונים מתבצעים על ידי טכניקת זימון (kuchiyose no jutsu),
במהלך הטכניקה המבצע משתמש בסימני הידיים ונוגע באדמה עם כף ידו על מנת לזמן את המבוקש.
הזימונים מתחלקים ל3 סוגים של טכניקות זימון להלן: