מי אימן את מי?

ההוקאגה הראשון וההוקאגה השני אימנו את:
      סארוטובי                קוהרו                 הומורה
ההוקאגה השלישי אימן את:         ג'יראיה                 אורוצ'ימרו              טסונאדה
ג'יראיה אימן את:

ההוקאגה הרביעי ואת שני חבריו לקבוצה (שמותיהם לא ידועים).
כמובן שגם אימן את נארוטו.

בנוסף, ג'ראיה אימן את נאגאטו, קונאן ויאהיקו:

    אורוצ'ימרו אימן את:
אנקו, קאבוטו, דוסו, זאקו,
קין, ג'ירובו, קידומארו, אוקון,
טאייויה, סאסקה וקימימארו.
 


 
 בתמונות:
זאקו, דוסו, קאבוטו, אנקו,
סאקון,קידומרו, ג'ירובו, קין,
טאייויה, סאסקה וקימימארו.קאקשי אימן את:
        סאסקה               סאקורה                 נארוטו
גאי אימן את:
          נג'י                    טן טן                    רוק ליאסומה אימן את:
           שיקאמרו                      אינו                             צ'וג'י


קורונאיי אימנה את:
             שינו                         הינאטה                          קיבהבאקי אימן את: 
        קאנקרו                 טמארי                  גאארה

זאבוזה אימן את האקו. 

   
                                                                האקוההוקאגה הרביעי אימן את:

              רין                             קאקאשי                         אוביטו